Kuntoutus ja - asumispalvelu

Lapin Kehto Oy on yksityinen kuntoutus- ja palvelukoti. Tarjoamme mielenterveys- ja päihdekuntoutujille kolmessa eri osastossa kuntoutusta-, tehostettua- ja tuettua palveluasumista sekä kaikki elämisen peruspalvelut. 

Kuntoutus- ja palveluasuminen voi olla määräaikainen tai pysyvä koti, jossa hoidetaan ja kuntoutetaan kokonaisvaltaisesti ja voimavaralähtöisesti, ikään ja terveydentilaan katsomatta.

Tehostettuun kuntoutus -ja palveluasumiseen tuleva kuntoutuja voi myöhemmin saada meillä myös kevyemmin tuettua palveluasumista asteittain ja harjoitella näin elämisen ja arjen hallintaa suojatussa ympäristössä ennen itsenäiseen asumiseen siirtymistään.

Yksikön keskeinen tehtävä on asiakkaiden kokonaisvaltaisen toimintakyvyn ylläpitäminen, terveydentilan seuranta ja hoito, sekä monipuolinen muu kuntouttava toiminta. Yksilöllisen hoidon ja kuntoutumisen tukena Lapin Kehdossa käytetään omahoitajia, jotka ensisijaisesti huolehtivat kokonaisvaltaisesti asiakkaansa tarpeista ja hoidoista.

Yksikkömme asiakkaat hoidetaan pääsääntöisesti kuntien / kaupunkien maksusitoumuksella, mutta myös omakustanteinen kuntoutus on mahdollista.

Lapin luonto ja maisemat edesauttavat kuntoutujien toipumista ja asiakkaamme tulevatkin ympäri maata pysähtymään, toipumaan tai etsimään uutta alkua elämälleen. 

Kuntoutus- ja palvelukoti Lapin Kehto Oy

Rovaniementie 2607
99540 Torvinen

Toimitusjohtaja:

Tero Remsu

puh. 045 6335641

VASTAAVA SAIRAANHOITAJA:

Arkisin: 9.00-16.00

puh: 040 6896660

Muina aikoina info@lapinkehto.fi

HOITAJAT (Hoivakodilla vuorokauden ympäri)

puh. 050 4350190